Personeel in de productie sector

Productiebedrijven hebben, bijvoorbeeld door invloeden van het seizoen, te maken met pieken en dalen in de capaciteitsbehoefte. Onze processen zijn zo ingericht dat we goed om kunnen gaan met deze gewenste flexibiliteit. Als de ene opdrachtgever de productie wil afschalen, plaatsen wij onze uitzendkrachten bij andere opdrachtgevers die juist willen opschalen. Door dit goed in te richten, voorzien wij u op het juiste moment van het juiste aantal goed gekwalificeerde uitzendkrachten.

In de productie draait het om productiviteit en kwaliteit. Dat belang neemt alleen maar verder toe. Onze uitzendkrachten zijn zich hiervan bewust. Ze weten dat ze moeten zorgen voor voldoende producten die aan de kwaliteitsnormen beantwoorden. Omdat kwaliteitsbewaking zo belangrijk is, controleren wij direct op de werkvloer. Zo zijn we in staat om snel in te grijpen en te corrigeren waar nodig. Alles is erop gericht dat u uw eindklant tevreden kunt stellen.

VDworks werkt voor verschillende productiebedrijven. Dankzij deze ervaring kennen we de praktijk en weten we wat belangrijk is in de sector. En zijn we in staat om op de juiste aandachtspunten te sturen. Uiteraard zijn we op de hoogte van alle binnen de sector geldende veiligheidsnormen. We zien erop toe dat al onze uitzendkrachten die strikt naleven.

Menu